Actuele wachttijd

Aanmeldingswachttijd

De wachttijd voor het eerste gesprek is circa 4 – 6 weken. Voor actuele wachttijden kunt u ook contact opnemen met de praktijk (06-207.308.99).  
De exacte wachttijd is mede afhankelijk van uw en mijn agendaruimte per dag van de week.
Let op: de wachttijd wordt langer indien de juist opgestelde verwijsbrief van uw huisarts niet voor het eerste gesprek in mijn bezit is (zie voor eisen aan de verwijsbrief : http://www.ppbo.nl/index.php/voor-verwijzers/eisen-verwijsbrief ).

Behandelingswachttijd

Bij voorkeur start behandeling aansluitend op het intakegesprek   (in het algemeen tussen 1 a 2 weken na het intakegesprek).
De exacte wachttijd is mede afhankelijk van uw en mijn agenda-ruimte per dag van de week. In het geval van te lange wachttijden wordt het wachttijdenbeleid van de LVVP gevolgd.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de psycholoog (e.j.rustige@gmail.com) of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenoemde Treeknormen).
De wachttijden bij Ellen Rustige zijn niet afhankelijk van verzekeraar en verschillen niet per hoofddiagnosegroep.

4