Vergoedingen / OZP-tarief / No show   
Psychotherapiepraktijk  Ellen Rustige

Het betreft een door de overheid erkende vrijgevestigde psychotherapiepraktijk. De hulp wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. In het basispakket wordt een onderscheid gemaakt tussen basis GGZ (BGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ). Er wordt zowel kortdurende zorg (BGGZ) als langdurige en specialistische zorg (SGGZ) aangeboden in deze praktijk.

Welke zorgverzekeraars?
Psychologenpraktijk E.J.Rustige heeft contracten voor zowel BGGZ zorg als SGGZ zorg gesloten met
alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit betekent dat zowel de door ons aangeboden kortdurende zorg als langdurige zorg volledig wordt vergoed.

Wettelijk eigen risico
GGZ-zorg (BGGZ en SGGZ) valt onder het wettelijk eigen risico van de basisverzekering. In 2020 bedraagt uw eigen risico € 385,–. Het eigen risico geldt voor alle zorgkosten met uitzondering van huisartsenzorg.

DBC
BGGZ en SGGZ wordt gedeclareerd volgens de zogenaamde DBC-systematiek. Dit houdt in dat er pas een afrekening gedaan wordt met uw zorgverzekeraar na afloop van het gehele behandeltraject of een jaar na de startdatum als de therapie langer duurt dan een jaar. Het DBC-systeem is een vrij complex systeem. Heeft u daar vragen over, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Ook kunt u meer hierover lezen op de volgende website: www.dbconderhoud.nl

Voorwaarden voor vergoeding vanuit de basisverzekering
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de hulp door uw ziektekostenverzekeraar vanuit de basisverzekering moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat u een 
verwijsbrief heeft van uw huisarts. In de verwijsbrief moet uw huisarts aangeven voor welke type zorg hij/zij u verwijst (BGGZ of SGGZ) en welke stoornis hij/zij globaal vermoedt. Ook de AGB-code van uw huisarts moet in de brief staan. Zonder geldige verwijsbrief vervalt het recht op vergoeding.

Niet vanuit de basisverzekering
Enkele stoornissen uitgesloten van recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Geen recht op vergoeding bestaat bij aanpassingsstoornissen (overspanning en burnout). Bij relatieproblemen is er alleen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering als er naast de relatieproblemen óók sprake is van individuele problematiek.

Tarief Overig (zorg) product (OZP)
Als iemand geen recht heb op vergoeding vanuit de basisverzekering, of zelf wenst te betalen dan wordt het ‘overig zorgproduct’  in rekening gebracht.  Het tarief van Ellen Rustige is € 98 per sessie

Voorwaarden en tarief no-show / niet verschijnen op afspraak
De praktijk hanteert geen voorwaarden en tarief voor no-show. Dit betekent dat als u niet op een afspraak komt, u niet voor deze afspraak hoeft te betalen.

Ik stel het op prijs als u mij tijdig laat weten als u verhinderd bent.